ROLAND F-130R

16.500.000 

Quà Tặng Kèm Theo :

✔ống sấy đàn piano

✔ khăn phủ đàn piano

✔ khăn phủ phím đàn piano

✔ vận chuyển miễn phí 

✔ bộ giáo trình học piano